กลุ่มทักษิณปาล์ม เป็นผู้นำด้านธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของภาคใต้ มีความมุ่งมั่นตั้งใจผลักดันศักยภาพบุคลากรให้แข็งแกร่งสู่ระดับสากล เราจึงเปิดโอกาสให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ หากคุณพร้อมจะเติบโตไปด้วยกันและมีความสนใจในตำแหน่งต่างๆ ที่บริษัทเปิดรับ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง แบบฟอร์มสมัครงาน


ตำแหน่งว่างงานที่เปิดรับ
บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จํากัด
ชื่อตำแหน่งงาน เพศ อายุ จำนวน วุฒิการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานควบคุมเครื่องปั่นไฟ ชาย 20 1 อัตรา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง/อิเล็กทรอนิกส์ สามารถปฏิบัติงานเป็นะกะได้

บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จํากัด
ชื่อตำแหน่งงาน เพศ อายุ จำนวน วุฒิการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม