ไนจีเรียแบล็ค Deli Nigeria Black

ความสูงเฉลี่ย : 50 ซม.ต่อปี

ทางใบ : ปานกลาง

ผลผลิต : ทะลายดกและใหญ่กว่า 15 กก.

พื้นที่เหมาะสม : ที่ดอน ทนแล้ง