ไนจีเรียแบล็ค Deli Nigeria Black

โกลด์เด้นเทเนอร่า Golden Tenera

ลาเม่ Deli x La Me

ตารางเปรียบเทียบสายพันธุ์ปาล์ม

น้ำมันปาล์มดิบ

เมล็ดในปาล์ม

กะลาปาล์ม

เส้นใย

ทะลายปาล์ม

ขี้เค้ก

ไบโอแก๊ส