กลุ่มทักษิณปาล์ม เป็นผู้นำด้านธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของภาคใต้ มีความมุ่งมั่นตั้งใจผลักดันศักยภาพบุคลากรให้แข็งแกร่งสู่ระดับสากล เราจึงเปิดโอกาสให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ หากคุณพร้อมจะเติบโตไปด้วยกันและมีความสนใจในตำแหน่งต่างๆ ที่บริษัทเปิดรับ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง แบบฟอร์มสมัครงาน


ตำแหน่งว่างงานที่เปิดรับ
บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จํากัด
ชื่อตำแหน่งงาน เพศ อายุ จำนวน วุฒิการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานการเงิน ชาย/หญิง 20 1 อัตรา ปริญญาตรี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี (สาขาบัญชี-การเงิน)
พนักงานประเมิน ชาย 20 1 อัตรา ปวส. (สาขาพืชศาสตร์)
ช่างซ่อมบำรุง ชาย 20 2 อัตรา ปวส. สาขาช่างยนต์/ช่างกลโรงงานหรือ ช่างประสบการณ์
พนักงานควบคุมเครื่องปั่นไฟ ชาย 20 1 อัตรา ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วย จป.วิชาชีพ ชาย/หญิง 22 1 อัตรา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/อนามัยสิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
พนักงานขับรถตัก ชาย 25 1 อัตรา ปวช. (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา) มีใบอนุญาตขับขี่รถชนิดที่ 2
พนักงานควบคุมคุณภาพ ชาย 20 1 อัตรา ปวช. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จํากัด
ชื่อตำแหน่งงาน เพศ อายุ จำนวน วุฒิการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม