กลุ่มทักษิณปาล์ม เป็นผู้นำด้านธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของภาคใต้ มีความมุ่งมั่นตั้งใจผลักดันศักยภาพบุคลากรให้แข็งแกร่งสู่ระดับสากล เราจึงเปิดโอกาสให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ หากคุณพร้อมจะเติบโตไปด้วยกันและมีความสนใจในตำแหน่งต่างๆ ที่บริษัทเปิดรับ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง แบบฟอร์มสมัครงาน


ตำแหน่งว่างงานที่เปิดรับ
บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จํากัด
ชื่อตำแหน่งงาน เพศ อายุ จำนวน วุฒิการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานทั่วไปไบโอแก๊ส ชาย 20-35 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถใช้เครื่องตัดหญ้าได้
พนักงานประเมิน ชาย 20-35 1 อัตรา ปวส. มีความรู้เรื่องผลปาล์ม (สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้)

บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จํากัด
ชื่อตำแหน่งงาน เพศ อายุ จำนวน วุฒิการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
ช่างไฟฟ้า ชาย 21-35 1 อัตรา ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง,อิเล็กทรอนิกส์ หรือ มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าโรงงาน
พนักงานเครื่องชั่ง ชาย 23-40 1 อัตรา ปวช. สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ มีประสบการณ์ สามารถทำงานเป็นกะได้, สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำง