รู้จักทักษิณปาล์ม

           กลุ่มทักษิณปาล์ม เป็นผู้นำด้านธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มครบวงจรมายาวนานกว่า 40 ปี ตั้งแต่ต้นกล้าปาล์มจนถึงโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ โดยประกอบธุรกิจบนพื้นที่สวนปาล์มขนาดใหญ่จำนวนหลายหมื่นไร่ และเป็นพันธมิตรกับชาวเกษตรกรสวนปาล์มอีกมากมายนับพันราย ตลอดจนเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ทั้งผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 2.4 เมกะวัตต์ จำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกลุ่มทักษิณปาล์มใช้ระบบบริหารแบบปลอดของเสีย หรือ Zero Waste เป็นการส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นการลดปริมาณของเสีย ถือได้ว่าเป็นสิ่งยืนยันถึงคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม