บริษัทในเครือ

ประกอบกิจการ : อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและทำสวนปาล์ม
ติดต่อ : 331 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : (077)-200-654-8
โทรสาร : (077)-200-656
เว็บไซด์ :
http://southernpalm.co.th/

ประกอบกิจการ : อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและทำสวนปาล์ม
ติดต่อ : 24/5 หมู่ 4 ถ.เอเชีย ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : (077)-951-500
โทรสาร : (077)-951-529
เว็บไซด์ :
http://www.southernpalmoil.com

ประกอบกิจการ : ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบชีวมวล
ติดต่อ : 24/6 หมู่ 4 ถ.เอเชีย ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : (077)-276-500
โทรสาร : (077)-276-500
เว็บไซด์ : -

ประกอบกิจการ : ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพ
ติดต่อ : 24/8 หมู่ 4 ถ.เอเชีย ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : (077)-205-230-2
โทรสาร : -
เว็บไซด์ : -

ประกอบกิจการ : สกัดน้ำมันจากทะลายปาล์มเปล่า
ติดต่อ : 24/9 หมู่ 4 ถ.เอเชีย ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
เว็บไซด์ : -

ประกอบกิจการ : เหมืองแร่และท่าเรือ
ติดต่อ : 331 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
เว็บไซด์ : -

ประกอบกิจการ : เหมืองแร่ ระเบิดหินและย่อยหิน
ติดต่อ : 57 หมู่ 7 ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : (077)-310-914
โทรสาร : (077)-310-914
เว็บไซด์ : -

ประกอบกิจการ : จำหน่ายรถยนต์ อะไหล่ และบริการซ่อม
ติดต่อ : 88 ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม.
โทรศัพท์ : (02)-510-4545
โทรสาร : (02)-509-6120
เว็บไซด์ : -