สารจากผู้ก่อตั้ง


            ความสำเร็จของกลุ่มทักษิณปาล์ม มิได้มาเพียงแค่ข้ามคืนเท่านั้น แต่ทั้งหมดล้วนมาจากความเพียรพยายามทำงานอย่างหนักในทุกๆ วัน จนทำให้เราเกิดการพัฒนาและสร้างมาตรฐานความปลอดภัย ความมั่งคง และด้วยประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น ในวันนี้ธุรกิจของเรา ยังคงเติบโตไปอย่างต่อเนื่องด้วยความหลากหลายของกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดต่อการเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัท ด้วยความภาคภูมิใจในความเชื่อที่ว่า

"ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและลูกค้า เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนสืบไป"