ความสำเร็จของกลุ่มทักษิณปาล์ม มิได้มาเพียงแค่ข้ามคืนเท่านั้นแต่ทั้งหมดล้วนมาจากความเพียรพยายามทำงานอย่างหนักในทุกๆ วัน จนทำให้เราเกิดการพัฒนาและสร้างมาตรฐานความปลอดภัย ความมั่งคง และด้วยประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น ในวันนี้ธุรกิจของเรายังคงเติบโตไปอย่างต่อเนื่องด้วยความหลากหลายของกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดต่อการเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทด้วยความภาคภูมิใจในความเชื่อที่ว่า


"ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและลูกค้า เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนสืบไป"