รู้จักทักษิณปาล์ม / ประวัติองค์กร

"บริษัทฯ จะอยู่ได้อย่างสุขสบาย เมื่อชาวบ้านรอบข้างสุขสบาย"