คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521)จำกัด

กรรมการบริหารกลุ่มทักษิณปาล์ม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มทักษิณปาล์ม ฝ่ายสวนปาล์ม

กรรมการบริหารกลุ่มทักษิณปาล์ม ฝ่ายสำนักงาน

กรรมการบริหารกลุ่มทักษิณปาล์ม ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ

กรรมการบริหารกลุ่มทักษิณปาล์ม ฝ่ายปฏิบัติการ