บริษัท ทักษิณปาล์ม(2521) จำกัด
331 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : (077)-200-654-8
โทรสาร : (077) -200-656

บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด
24/5 หมู่ 4 ถนนเอเชีย ตำบลท่าสะท้อน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : (077)-951-500
โทรสาร : (077)-951529


แบบฟอร์มติดต่อ