ลาเม่ Deli x La Me

ความสูง : 50 ซม.ต่อปี

ผลผลิต : ทะลายดกและเล็กกว่า 15 กก.

ทางใบ : ปานกลาง

พื้นที่เหมาะสม : ที่ดอน ทนแล้ง สูงช้า เก็บเกี่ยวง่าย