ผลผลิตจากต้นกล้าปาล์มพันธุ์ดี "คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1"

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดนิทรรศการด้านการเกษตรและประกวดผลผลิตการเกษตร ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการส่งออกภาคใต้ ในโครงการ "ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาคใต้" ชาวเกษตรกรสวนปาล์มที่เป็นลูกค้าต้นกล้าปาล์มน้ำมันของบริษัทฯ ส่งผลผลิตปาล์มน้ำมันเข้าประกวดและได้คว้า "รางวัลชนะเลิศอันดับ 1" จากการประกวดผลปาล์มสดในงานเกษตรแฟร์สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562