ทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 คุณตริน พงษ์เภตรา กรรมการบริหารกลุ่มทักษิณปาล์ม เป็นประธานในพิธีขึ้นกล่าวบทอาศิรวาทและถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และน้ำมันปาล์มเพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้มาร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ณ สำนักงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนท่าล้อน เทศบาลเมืองท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี